ข่าวประชาสัมพันธ์

 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

  2560-10-09 05:53:00
         ในวันที่ ๖-๗ ตุลาคม ๒๕๖๐  กองแผนงานและสถาบันวิจัยญาณสังวร ได้จัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณตามแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ต ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม...
  อ่านรายละเอียด
 • หนังสือนำ การทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน

  2560-09-29 09:47:00
  หนังสือ สำนักงบประมาณ ที่ นร 0729.1/ว 100 เรื่องการทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ...
  อ่านรายละเอียด